ASCII art generator

ouch my meaghurtz had beens stoled !
Post Reply
User avatar
Robert Paulson
Posts: 1790
Joined: Wed Nov 17, 2004 9:13 am
Location: San Diego

ASCII art generator

Post by Robert Paulson » Mon Jul 31, 2006 7:38 am

This'll beat that upc generator anyday.

http://www.degraeve.com/img2txt.php
Image

"I don't make promises, I make threats" - Some yelling black lady
cYnical wrote:The philosophical suggestion that pain don't hurt caused a paradigm shift in my life that I'm still not sure I've fully recovered from.
User avatar
zer0-degrees
Posts: 219
Joined: Wed Mar 16, 2005 3:14 am

Post by zer0-degrees » Mon Jul 31, 2006 8:05 am

#################################EEffiiii..
##############################KK;;
########WW################KKDD;;
######KK##############LL.. ::
####################WWii ,,ffGGff,,
##################KK;; DDLLLLtt ..LLii..iiii;;
############KKtt.. ..jjGGDDDDEEDDGGLLjjtt;;.... LL;; EE..GG
##########LL.. ;;jjEEEEEEEEDDffjjjjjjffffDDWWEEii ..LLtt WWGGtt..
########KK iiDDEEDDDDjj;;,,;;ttffLLtt.. ttDDKKii;;WW####tt ;;LL;;
########DD LLEELLttii.. iiGGWWWWWWWWWWWWGG.. ttjjWW######DD..
######LL.. ii;;WWLLGGjj.. ::EEffLLEEEEEEEEEEDDWWii ttLLWWDDff..
KK##LL ffttLL##KKEE....WWii::GGLLffKKLLDDKK##WW;; GGWWLL
KKWW;; ;;ffDDGGWW.. jjDD::::::::::,,EE##DDWW##WW;; ..KKGG
##KK ;;;;GGDD iiGG GGjj::::::::ttWWKKWW####WWKKGGttGGiiiiWWii
##ff ::iiLLLLiiff iiGGWWii::::::ttWWKKWWKKKKKKKKKK##..GGEEttttGG
##ii ;;..ii,,..iitt;; ii##,,::::::EEKKKK####WWKKKKKK##..iittttiiKK
##ii ;;....tt;; LLjjjjjjjjii::::::::##KK##KKGGWWWWWWWW##....LLiiLLLL
##WW .. ..ffDD::::::::::::::ii####DDDDWWEEWWWWWWKK ..LL;;ii##
####LL ,, ffff,,::::::::::jjKK##WWDDLLLLLLLLLLKKff ..tt;; EE..
######.. ..DDtt::::,,ttEEKKKKKKEELLLLLLLLLLGGWW.. iitt
######;; ffEEEEDDEEEELLLLDDLLLLLLLLLLLLDDWWii ::ff;;LL..
WW##DD ..KKLLjjEEEEDDLLLLLLLLLLLLLLDDEE##ff ..KKDDff ;;tt..
####ii LLiiffEEGGDD##KKDDDDDDLLLLDD##KKtt .. LLWWii.. jjKKKKLL
####.. DD.. ff..GG##WW####WWEEWWii .. ;;DDii;;DDWWKKjj EEEEEEGG
####ff ii ffiiii::....iiiiLLDDtt ttLLLLWWDDLLttDDWWWWff GGEEKK;;
######ii ....LLii..fftt::LLjj GGjjGGKKLL.. ;;KKtt ..EEii
######KK ;;ttiittLLttDDLLttttDDffLLttii ..WWff jj..
########DD;; LLjjii.. ;;;; ;;LL;; ..WWKKtt ;;
############tt tt##KKEEiiii::;; .... ....KKKKLL tt;;
############KK ..KKKKKKWWKKKKjj.. ..LLjjEEff;; GGii
############LL LLWWEEWWKKEEDDLL.. ..tt.. ttGG
########WWWW.. ..iiLLLLDDGGLLii ii:: ttDD
######WW####;; ;;jjDDGGLL:: ..ff,, ..ff..
##############ff ..iiDDWWKKKKEEii iiEEjj:: ..;;
################ff ..LLLLKKGGWWDDDDKKEEtt ;; ..
##################EE.. ;;KKEEEEKKKKEEDDGGjj ;;;;..
KKKKKKKKKKWWKKDDDDDDLL::::::::::::::::ttGGEEGGGGjj::ii::::::::::::::::::::::::::::;;DDGGii;;;;,,,,,,::
WWKKEEDDDDDDEEtt;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ttjjttii;;


Image

Wow..pretty sweet stuff..ahh it looked better in the other window :(
Image
User avatar
die
Posts: 14863
Joined: Fri Jan 02, 2004 9:38 pm
Location: Apartment Complex of Dicks

Post by die » Mon Jul 31, 2006 2:12 pm

zer0-degrees wrote:#################################EEffiiii..
##############################KK;;
########WW################KKDD;;
######KK##############LL.. ::
####################WWii ,,ffGGff,,
##################KK;; DDLLLLtt ..LLii..iiii;;
############KKtt.. ..jjGGDDDDEEDDGGLLjjtt;;.... LL;; EE..GG
##########LL.. ;;jjEEEEEEEEDDffjjjjjjffffDDWWEEii ..LLtt WWGGtt..
########KK iiDDEEDDDDjj;;,,;;ttffLLtt.. ttDDKKii;;WW####tt ;;LL;;
########DD LLEELLttii.. iiGGWWWWWWWWWWWWGG.. ttjjWW######DD..
######LL.. ii;;WWLLGGjj.. ::EEffLLEEEEEEEEEEDDWWii ttLLWWDDff..
KK##LL ffttLL##KKEE....WWii::GGLLffKKLLDDKK##WW;; GGWWLL
KKWW;; ;;ffDDGGWW.. jjDD::::::::::,,EE##DDWW##WW;; ..KKGG
##KK ;;;;GGDD iiGG GGjj::::::::ttWWKKWW####WWKKGGttGGiiiiWWii
##ff ::iiLLLLiiff iiGGWWii::::::ttWWKKWWKKKKKKKKKK##..GGEEttttGG
##ii ;;..ii,,..iitt;; ii##,,::::::EEKKKK####WWKKKKKK##..iittttiiKK
##ii ;;....tt;; LLjjjjjjjjii::::::::##KK##KKGGWWWWWWWW##....LLiiLLLL
##WW .. ..ffDD::::::::::::::ii####DDDDWWEEWWWWWWKK ..LL;;ii##
####LL ,, ffff,,::::::::::jjKK##WWDDLLLLLLLLLLKKff ..tt;; EE..
######.. ..DDtt::::,,ttEEKKKKKKEELLLLLLLLLLGGWW.. iitt
######;; ffEEEEDDEEEELLLLDDLLLLLLLLLLLLDDWWii ::ff;;LL..
WW##DD ..KKLLjjEEEEDDLLLLLLLLLLLLLLDDEE##ff ..KKDDff ;;tt..
####ii LLiiffEEGGDD##KKDDDDDDLLLLDD##KKtt .. LLWWii.. jjKKKKLL
####.. DD.. ff..GG##WW####WWEEWWii .. ;;DDii;;DDWWKKjj EEEEEEGG
####ff ii ffiiii::....iiiiLLDDtt ttLLLLWWDDLLttDDWWWWff GGEEKK;;
######ii ....LLii..fftt::LLjj GGjjGGKKLL.. ;;KKtt ..EEii
######KK ;;ttiittLLttDDLLttttDDffLLttii ..WWff jj..
########DD;; LLjjii.. ;;;; ;;LL;; ..WWKKtt ;;
############tt tt##KKEEiiii::;; .... ....KKKKLL tt;;
############KK ..KKKKKKWWKKKKjj.. ..LLjjEEff;; GGii
############LL LLWWEEWWKKEEDDLL.. ..tt.. ttGG
########WWWW.. ..iiLLLLDDGGLLii ii:: ttDD
######WW####;; ;;jjDDGGLL:: ..ff,, ..ff..
##############ff ..iiDDWWKKKKEEii iiEEjj:: ..;;
################ff ..LLLLKKGGWWDDDDKKEEtt ;; ..
##################EE.. ;;KKEEEEKKKKEEDDGGjj ;;;;..
KKKKKKKKKKWWKKDDDDDDLL::::::::::::::::ttGGEEGGGGjj::ii::::::::::::::::::::::::::::;;DDGGii;;;;,,,,,,::
WWKKEEDDDDDDEEtt;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ttjjttii;;


I disagree.
Image
There is another Skywalker....
User avatar
zer0-degrees
Posts: 219
Joined: Wed Mar 16, 2005 3:14 am

Post by zer0-degrees » Tue Aug 01, 2006 3:19 am

How dare you disagree with me :(
Image
User avatar
RobotJerk
Posts: 7037
Joined: Fri Jul 30, 2004 5:24 am
Location: I'm just here so I won't get fined.

Post by RobotJerk » Sat Mar 14, 2009 9:50 pm

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGDDGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLLLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGDDGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGDDGGGGLLLLGGGGGGGGGGGGLGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLLLLLLGLLGGGGGGGGGGGGGGGGGLLLLLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLLLLLGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGLLLLLLGGGGGGGLLLLfffjjjjjjLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGLLLLGGGGGLLLGGGGGLLLLLGGGGGGGGLLGGGGGGGGGGGGGG
GGGGLGLGLLLLGLGGGGGLLLLLfttjffjjLLLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGLGGGLLLLLGGGGLLLLLLLGLLLLLLLLGLGGGLGGLLLLGG
GGGGGGGGGGGGGLLGGGfLLLLjfffLLLGGffLLLLLGGGGGGGGGGLLGGGLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLGGGGGLGLGGGLLLLfLDfffjfDLGLLLGfjfGGGLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLfLLLLLLLLLLLL
LGLLLLLLLLLLLGGLLLfG;tfjfLLfftLLLLfjfLGLLLLLLLLLLLLLLffLLLLLLffLLLfLLfffffLLffLLLffLLfffffLLLfffLLLf
LLLLLLLLLLLfffffLGLjGttLLLLGLfjffjjjtjffLffffffffffffffffffLLfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fLffLfffffffffjtffLfffGfffLjLfffjjjftitjfffffffffffffffffffffffjjjjjjjjfffjffffjffffffffffffffffffff
ffffffffffffjjttGDDGDGLffffLfffjjtjfLttjffffffffffffjjjffjjfffffjjjjjjjfjjjjjfffffffffffffffffffffff
fffffffffffffjfLLGEGLffjjjjjjfLi;tjjffLtjfffffffffjjjjjjjjfffffjjjffffffjjjfffffjffjffffffffffffffff
fffffffffffffjfDGLLffjjjjjfjjftjjtiiijffjfjjffffffjfjjjjjfffffffjffffjjjjjjffjfffffjjffffffffffffjjf
ffffffffffffftfEGfffjjjttjjfjLjfttttitjLfjjjjffjjjfffjjffffffffffffffjjjfjjfffffffjjjjjffffffffffjjj
ffffffffffjjjjfEGfjjtiiiitjjfffjjttLjitfLfjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjffjjjj
fffffjjjjjjjjjtGLjfjti;i;ittjffjtj;,GttjfLjjjjjjjjjjjjjjjjfjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
jjjjjjjjjjjjjj;Gfjjjjtiiiittttffjt,,jLjfffjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
jjjjjjjjjjjjjjitffjjtijttjjtttjfLtit,LfffLjtjttttttttjttttttttjtttttttttttjtjtttttttttjtjjjjtttjjjjj
ttjjttttjttttjj;Ljjjtfjjttittttjji;:ijELLLfttttttttttttttttttjtttttttttttjjtttttttttttttttttttttttjt
ttttttttttttttjifjjjLLfLLLftiittt;,,ifEDLLLjiiiiiiiiitttttttjLttttttttttttttttttttttttttjttttttttttt
ttttttttttttttjttfjtjfLGEELtiijjjt;;,ELfLLLftiiiiiiittttjjjffftttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttiiiiiiiiijftjLj;jELLjtttittjii;tGDLLGffjiiiiiiitiitjjfjjjtttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
iiiiiiiiiiiititjjjfj;ifLjjftiitttjfGtLGDLffjttttttttttttttfjjttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
ttttiiiiitttttttDffLtitffft;tttttftttfGDGfLftttttttttttttjLttfjtittitttttttiiiiiiiiiittttttttttttttt
tttttiiiittiitttLDfjjjijjjt,tttttfjttfLDGLLLtttiiiiiiiittffjtfftiiiiiiittiiiiiiiiiiiiitttttttittitit
ttiiiiiiiiiiitttiGDjitttffttttttttfttjfLGLLLtiiiiiii;;;;ittfjfjjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitjjiiii
iiiitiiiiiiiiiiiiGDfjjtt;tLLjjttjjfjtjjfLGGLf;i;,,:.. ..,;tttjjj::;iiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiitji;ii
;;;iiiiiiiiiii;;iGDfjji;i,,jfitttjfjtjjjjDGGf,:.. .:,;ii;t:.:,,;;;;;,;iiiiiiiiii;iiii;;;ii;,;;
,,:,,,::,,::::::,GDEEDLjttiGjtjjtjLjjjjtLKLL;.:... :::;:;,;it:..:,,;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;iiti;i;
,,,,;,,;,,::::::::LDEDf:iDDG;ftjjfLjjjtLfjKGj:::::::.::::,;;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;,;;iiii
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,DDE,fKGtfijjtjfLfffLftfGKLLf;:,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,;,,,,;;:EDGKjttfitjjjLfffLfjfffLEfLDffj;,;,,,,,,,,;,;;;,,,,,,,,,,,:::,::::,,,,,,,,,,:,,,
,,,,;;;,,,,;;,,,,;;,;LjDtjttittjjGLLLfffffLfGKEfGGLfj;,;;;;;iii;;;;;;,,,,,,,,,:,,,,,,:,,,,,,,,,,,,::
,,:,;;;;,,;;;;;;;;;,,iELtjjtitjjjGGLLfffffLLLEWEGLffLfj;;;iittiiti;;;,,;;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,iii;;iiiiiii;,,;;iiLfLftttjjGGGLfffffffLffGLGLLfffLfitjtjjtjftititii;;,;;;;;,;;,,,;;;;;;,,,,,,,,
,;,iiiiittiitjttttiijftLDGGfjtjLGLLLffffffffLLLGjfffffLffjjjjjtjfjjjjftit;;ii;ii;ii;;;iiiii;;;,,,,;,
,;;ititttttijjjttfjtfLjfGGLfjjLLffLLLfffffffffLLLtGfLffLfffffLjfftjfffjttiittiiiitiiiittitt;ii,;;,;;
iittjjjfjjjtjjfffjjjjfffLGLLfLfffffLLLLffffffLLLLLtLfffffffffGffffjfffffftjjjtjjjjttttfjjjtiti;;;;;;
itffLLLLjjffjjjjtjtLjfLLLffffffffjfffffLffjfffLLjDtffLjfffffLDGfLLLLffjjfjjffjffffjjjjfffjjtjtiiiii;
jfLLGDGGLfLLLfffLLjffLLLfjjjjjjjjjjjjjjffffjfLLLLfjiDLLfffLjfLGLLLjGGGffffffffffLGfjfffffjfffjjitjtj
ffLLGDDGGLLLLLLfLfGjjLLffjjttttjjjjjjjjjfffjfLLLLLDjGfLLLfLLGGLfffttfLLLLfLffLffLLfffffffffffjjjjjff
ffLLLLDGDGLGLLLLGLLjifLfjttttttttjjjjjjjffffjfLGLLGLLffLLfLGGGGLLLLjtfLLLfLfLLfffffffffffffffjjfjffL
LLLLffGfLGGLffLGGffffGGfjttttttttjjjjjjjffffjffLLLLEGjffLffLGGGDDLLLfLfitLfLGGLffffffffffLffffffjjff
LLLLLfDLGGLLLLLGGLDGDGGfjtttttttttttjjjjfffjjjfLLLLGfjjfLLLLLLGLfLfLLLLLLfLLLLfffffffffLLfffffffffff
LLLjffLGGGGLLLLGGGDDDDGLfjttttttttttttjjffLftjffLLLGGfjfLLLLfjffLGGLLLLLLLLffffffLfffffLLfffffffffff
jfGjfjjjGGGGLLLLGLGjGDGLfjjtttiiiitttttjjfLLjjjfffLLGftfLLLLGGLLLGLfLGLLLGGffffffffjjtffffLLffffffff
jfGGGLGLDGGGGGLLLGGLGDGLfjjtttiiittttttjjffLfjjjjfffLGfjfLLLLLGDLLGLLGLGGLLLLLffjfLfjjfLLfLLLLfLffff
LLfGGfDGDGLGGGGLLGGjGDGLffjtiiitttjttttjjjfLLjjjjjffLGLifLGLLDEGGGLLLGLGGLfGLfffffffffLLLLLfLLffffff
LjtLjfDDDDGGLLGGLDGfGDGLffjttitttjjjjjjjjjfLLfjjjjjfffftjfLLfGDDEEDffLGGGLLGGfffLLjfGGffLLLfLfLfffff
ffLLjGDGDGLGLGGGLGDGDEDGLfjjtttjjjffjjjjjjfffffjjjjjjfLjtjLLLGGDDDDLLLGGDLLDGLfLLLGGLfLfLLffLffjffff
jfLftDGGGGLLGGGDGGGGDEDGLffjjtjjjfLffjjjjjjffffjjjjjjjfftjLLLGDDGGDDLGGLGLLDDLLffLGGLjLLGLLLLLffLfLL
LGGffGGGLLLLGGGDDGLGDEDGGLffjjjjjLGfjjtttjjffffjffffjjfLitfLLGDDDEGEGGGLGGGDDLGLLLGDGLGLLLLLfLLfLLLL
fLfjjLGLfLGGGGDDDGLLDEEDGLLffjjjjGGLjjttttjjfffffffffffLjijGLGDDEEEKGGLGGGGDDLGGLGGDLGGLLLffLLGLfffL
jffjfLLGfLDDGGDDGGLGDKEDGLLfffjjjGGLfjtttttjjfffffffffffLttLLGDGEEEEDGGDGGGDGGGGLGGGLGGGLGLfGGGLLLGL
LGfLGDGDLLGDDGGDGGGGDKKDGLLfffjjjGDLfjjtttttjjjjjfffffffLftLLGDDDEDEDGDDDDDDGGGGGDGGGGGGLDGDGDDGGLLL
GGfGDDDDGGGGGDDDDGGDDEKDGLLfffjjfGEGGLffjjjjtjjjjjffffLGGDffLLEGGDEGGDEDEGGGGDDDGGGGGGGLGGGDDDDGGGLD
GLLGGGGLLfLGLGDDDDDDDEKEDLfffffjfLKDDGLLffjjttjjjjjjfGGfffDEEDGGGDDGDDDDDGGEDDDDGDDGGGDGGGLDDGDDGDGG
LfLDDGGGDDDDGDGGGGGGDDKEDLfffffjfLKKEDDGLLfjjjjjjfLGfjjjffLtjfLDEDGGDEDGDDDEDGGGGGDGGGGGGGGDGGGDDGGG
LLGEEDGDDEDGGDDDGGGGDGKEDLLffffjfLEEEDGGLLfjjtjjfffjjfjfffLjjfLDEDGDDDDDDEDDGGGGGGGGGGLLGLGDGGDDDGDG
LLDEEDGGDDGLGDEEDDGGDDKEDLffLffffLEEDDGLLLfjjfffjjjjjtjjjffLjffLDDGDDGEEEEDGGLLGDGGDGGLLLGDDGDEDDEDG
LGEEDDGDGGGLLGGGGGGGGDKDGfffLLfffGDEEDDGGLLGGfjtjjjjjjjjjffLLjLLLGDDEEEEGEDLGGGLGLGDLLfLLGDDDGDEEDDD
LLEEDGGGGDGLLLGGGGGGGDEDGffffLfffGEEEEDGGGEDLjjjjjjjjjjjjffLLffLLGGDEDDEGDDLGGGLGDDDGGLGLGDEEGDEEDLG
DDDEEDDLGDGGLLGLLLGGLGEDGffffLfffDDKEEKWKDLffjjjjjjjjjjjjjffLLfjLLLEDDGGDDDGDGDDGDDGGGLLGDEEEDDDDDfL
DEDKDDDGLGGGGGGLLGLLDDEDGfffffffLDEEEKEDGDDGffjjjjjjjjjjjfffLLLLffGEEGGGGLGDDEEDGGGGDGLLGDKKEGGGGGGG
DDDEDGGGGLGDDDGGLGLGDDEDGfffffffLEDEDDDGGEEDLffjjjjjjjjjjjffffLLGfLGGGDDDGDDDEEDDDGDDDGDDDEKKDGDGGDD
GDGLLLLLGLGGGGLLLGGDLDEGGfffjjffLEKKKEKGGDDDDGLfjjjjjjjjjjjjjfffLGGLLGGGLGGDDEEDDEEDDGDDDEEKWEEDDGDD
LGDLGGLLGLLLLGGLLGGGLDEGGffjjjffEWWWWKKDGDDDDGGLffjjjjjjttjfLLGGGGGGGGLLLLLGDEEEEEEEDGGDEEEEKEDDEDED
GGDGGGGGGLLLLGGGGGGGLDEGLffjjjfLKW##WKKEDDDDGGGGLffjjjjjjtfGLLGGGGLGGLGGLLLGGDKKKEKEEEEEKEEEEEDGDEED
EDDDDGGGLGGLGGGGGGGLLDDGLffjtjjGWWWG#KKKDDEDDGGGGGffjttjGfLGGLLLLLLLLLLLfffffLGLfLDEEEDKEEEEDDGGLDDG
EDGGGGGGGGGGGDGGGLLGGDDGLffjjjfDEWWKWEKKKEEEEDGGDGLfjfGjLDLLLLLLffffffjjjfjfjfjfjfjfLGEDEDGLLLLffGGG
EDGGDGGGGGDDGDDDGGLGGDGLLffjjjLGDKKWKKKKKEEEEEDDDDLffGLGDGLLLfffffjjjjjjjjjjjjjffttjjfGDDGGLjjfLLLLG
GDGGLLLGGGDEDDDDGGGLDDGLLffjjjLLLEKKEWKKKWKEKKEDDDGfGLGLGLLfffjjjjjjjjtttttttjjjfftttjjLGLfLLLLLGLLG
GDDGGGGDEDGDEDDGGGGGGDGLfffjjjLLfDEEDKWKKKKKKKKEEDGDGGGGLLfffjjjjjttttttttttttttjjftttjjffffLffffLjf
GGDDGGGDEDDGDDDDDDGGGDGLfffjjfLGfGEEEDKKKWWWKWKKEEDDDLLGLLffjjjjtttttttttttttttttjLjtttjjfLffjjfffjt
LGEDGGLGDEDGGGDGEDGDLGLffffjjfLLLLDDEDGWWKWWKWWWWKEEGLGDGLffjjjtttttttiiiiiiittttttftijtjjfDLLLLGGLL
LGEDDGLGDDDDDEEDKDGGLGLfjjfjjfLLGLGDEDEGKWWWWWWWWWKKGGDDGLffjjttttttitiiiiiiiiittttjjttttjjGLLLLGDGE
GLGDGDGGGGGGEEDGDDGLGGfjjjfjfLGLGGfLDDEDDEWW##WW#WWWEDEDGLffjjtttttiiiiiiiiiiiiittttfjittjjfGGGGGDDD
GGGEEGGGDDGGDEEGDDDDDGfjtLLfLLGGGLfGGGGKELGGE##WWWW#KEEEGLffjjtttiiiiiiiiiiiiiiiitttjfiittjffGGGGDEE
LLGDDLGGDDLLGGEDDEEDDLfjjLLfLLLGGLfLGLLDDGDGDGE##W##WEEEGLffjjtttiiiiiiiiiiiiiiiittjjfiitttjfGDGGGDE
GLDWKLDDGGDGGGGLDDDDGLfjfjjjGLGGGGLGGGGGDEDGDGDGK#W##WKKGLffjjtttiiiiiiiiiiiiiiiitttjfiiiitjjfGGGGGE
DGGGGGEKDEDGDGGGGGDDGLffjtjjGGGGGGGDLLDGGDDGLDEDDDW#WWWKGLffjjtttiiii;;;;;;;;iiiiittjftiiitjffGDEDDE
GGLLLGGDLGGGDGGGGGDDGLfjjjtjGLLfGGLGGGGEEGGDGDDDDDKW##WKDGffjjjttiiii;iii;i;;iiiiittjftiiitjffGDKEEK
GGGGLLLfLGDDDGGGGGDDGLfjjjjjLLGLGGDGDDLEELDDDGGGDEDEWW#WDGLfjjjjttiiiiii;iiiiiiiittjjftiiittjfLGDDDD
######WWKKEEDDDGGGGEGLfjjjjjLfEDGGGLGDGGDDDDGGLDDDEDGK#WEGLffjjjtttiiiiiiiiiiiiiittjfLtiiittjfLGGGGG
###################EGLfjffjfLfDDDGGGGGLGLDDGEGGDGGDEGDK#DDLffjjjjttiiiiiiiiiiiiiittjfLtiitttjfLGGGGD
###################KGLfjfffLfL###########WKEEEEEDGGGGDGEKDLLffjjjjttiiiiiiiiiittttjjLLtttttjffLGGGDD
###################EGLfjfffLfL#########################KKEGLffjjjjtttttiiiiiittttjjfLftttttjffLLLGED
###################EGLfjfffffG###########WKKEEEDDDGDDDDEKEGLffjjjjtttttiiiiiittttjjfLfjtttjjffLfLGDD
###WDEKW####KDEKWWKEGGffjjfffGLGDDEEKWW########WWWWWKKEKKEGLffjjjjttttiiiiitttttjjfLLfjjjjjjfLG#WWWW
#EWEDEEDDEEEKKKEEKEEGLffjjfffEKKKKKKEEKKKKWWW###########WEDLLfjjjjtttiiiiiittttjjffLfjjtjjjjfLE##WEE
#E#EDDWG#KKKKEKKKKEEGLffjfffLKDKK##################W####WEDLLffjjjtttiiiiiitttjjjffLfjtttjjffLEW####
#EKDD#EE##########WEGGffjffLLGGGEKWW#####################EDGLLffjjtttiiiiiitttjjjffLjjtttjjfLLW#####
###W#W##LLD########KDGLfffffKWW#########################WKDGLLffjjtttiiiiiitttjjjjffjttttjjfLLDW##KK
#####K#WE##########EDGLfffffKW####################KKEEDL#EDGGLffjjtttiiiiiitttjjjfffjttttjffLLLW##ff
#WKK#EEW###########EDGLffffLDGGKKEK##KGDDEEKW###########WKDGGLLffjjtiiiiiiitttjjffffttttjjffLLLW##LL
#KEE#WW####W##DDGLLKDGLffffDKKW#########################WEDGGLLffjjtiiiiiiitttjjjffjttttjjffLLGW##DG
#DEK##W############EGGfffffKWWW##########################KEDDGLLffjttiiiiittttjjjffjttttjffLLLLW##EE
#GGDEDLE###########KGLfffffWKW#####WW##############WWWWW#WEDDGLLffjttiiiiitttjjjffLjtttjjffLLLEW##EK
#DDGDDDKDW#########EGLffffLEEEEKKWWW#KDGGGDDGGD##WEDDDEE#WEEDGLLffjjtiiiiitttjjjffLjtttjjffLLLE###DK
#DDDDDGLGD#EG#GGDDDEGLfjffLfLDEDGGK##KGGDDDKEEK###KW#####WKEDGGGLfjjtiiiiitttjjjjfLtttjjffffLGD###EK
#DKWDEGGGEGijLKGDDDDGfjjfLGDKKKKWWKWKW####################KEEDGGLLfjtiiiitttjjjjjjLttttjffffLGD##WEE
#GDKDEEEGDWW######KDLfjffDKKKKKKKKKKWW####################KEEDDGLLfjttiiitttjjjjjjLitttjffffLGEW##DE
#LDEEDEEDD#W######EDLfjfjEEEEEKKKKKKKK####################KEEDDDLLfjjttiittjjjjjffLittjjffffLGEW##LD
#GGEEGGDEE##WW###KDDfjjjfEEEEEEEKEKWWEWWKKEGLGE##WLGDDLG##KEEDDDGLffjtttittjjjjjjfLittjjjfffLLD##WGK
#DGGGLGDEE##K####EDGfjjjGDDLLDDDDLE##DGGLGDDEKK###########KEEDDDGLffjttttttjjjjjjfLittjjjfffLLD##WDE
#WLLLLGDDK#jitLLWDDGfjjjEDEEEKKKWKWWKWW###################WEEDDDGLffjjtttttjjjjjjjLittjjjfffGDE##WDG
#KDGGGDEGE##W####GDLjtfLEEEEEEEKKKWKKKK####################EDGDDGGLffjjttttjjjjjjjLittjjjffLGGG##WED
#DDDDDDEEG##K####GDfttjDEEEEEEEEEKEEKEK####################EDGDDGGLffjjttttjjjjjjjLitttjjffLGGL##WKE
#GDGLfLDEf##GW###GDGjttDDEEEEEEEEEEKWKDEEKKGLGf##WLDKKW####EDGDDDGLffjjttttttjjjjfLitttjjffLDDG##WKW
#KDDLLLDWE##KW#KDLGffttW#DLGDGLGGDEWWKE####################KEGGGDGLLfjjjttttjjjjjfLitttjjfLGDDG##KGE
#KEKGLLGKE#EiiLGDLLfttiDEKKKKWKKKKKKKKK####################KEGGGGGGLfjjjttttjjjjjfLitttjjfLGDDL##KGD
#DKEELffGD#WWW#DGLLjtiiDEEEEEEEEEKEKKKKW###################KEGGGGGGLfjjjttttttjtjffttttjjfLDGDD##KDD
WDWKELjtjG#WEKWfLLfjtiiDEEEEEEEEEKEEEKKK############WKEE###WEDGGGGLLffjjttttttttjffttttjjLLEGED##KGG
,;i;,ifLjffWEKGLfffjtiiDDEEDEDDEDGE##LtitfGGfjL##WDEWEGD####KDGGGGLLffjjttttttttjffttttjfLGDGDE##KGG
;,;;;;;;,jfDWGLLfjfjtij##jffGfffffG##LfffGEEELG##WKKWWW#####KEGDGGLfffjjttttttttjLfttttjfLLLLGD##KGG
ji;;;;iiitjDLjLfjfjjttf#WfGLLLfjjGE##EDEE###################WEDDGGLLffjjttttttttjLjttttjfLGGGGE##KED
WDfji;;;;;tftLjjjffftiLEDKKKEEEEKKEEEKEKE###################WKDDGGLLffjjttttttttjLjttttffLGGGLG##KKE
KfLLLfji;ft;jifjitjfttDDDEEDDEEEEEEKEEEKEW###################KDDGGGfffjjttttttttjfjttttfLiLGGLjW#KDE
KDjLGGLfjLtfjfti;;fjjiDDDDDDDEEEEEEDDEEKKW####W###KEKEKW#####WEDGGLfffjjttttttttffttttjfL.:GGLfWWEGG
KfjffDjLLGLiji,;,,j,jGDGDGDDDDGGDLE##EDLffffLfj##ELGEEW######WEDGLLffjjjtttttttjffitttjfG.. DGGKWKED
fi:jLffjjGtLi,;;,,,,,,;GEittfftfLGK##KEKEK####################DDGGLLffjjttttttttLjttttjfj ;GLKWEDG
i:.:Lffjjjifiifii::::::,LLLGDEEEEEEEEKKKEE####################EDGLLLffjjtttttttjLjttttjf, . jLKKEDD
,: fEDDGjjL;fKEKLt,:....,fGGDDDDEDEEEKKEEDW###################WEGLLLffjjtttttttjLjtttjjL . LKEEGG
:. LLjffLL:jKKEGDGL.. . ..tGDGDDDDDDEEEDEEK######WDGLDDD#####WWKDGLLffjttttttttjLjtttjj;.. fEEDGG
: .DDGLLfGEWEKK.DLG;.... GGDDDDDEEKDDDGfGGEDf##KLGfDGE#######WEDGLffjjtttttttjLttttjf; ;DEDGD
LEEELLtf#WEWEKDGGG . .jLLGLfLK##DDDEGDK####################KKGLffjjtttttttjLtttjjfL. DEGGL
DEEDDEDE#WGfij,LGG; GDDDDEDEDEEEEDEE####################WKDLLfjjttttttjffittjjfGi DDDDD
.jLDEGEKKWKEKWKEDDDf GGGDDDEEDDEEEEEEW####################KEGLfjtttttttjffitjjjfGL fDDDD
;LjtGDDGGWKLWEKEGGGD; tLGGGDDDDDDDDDDDE#########W#######WEEEKGLfjttttiitjffitjjjLGG .DGGG
tffj;LGLD#WGEEEEGGGfL. .GGGDDEEEEEEDEGEGfL##DLLGDWW#########WEDLfttittiitjffitjjjLLL . GGGG
tfffjjGGEWWfEKDWDGGGG GLfGfK##DEKDDGDDKW##################WDEGfttittiitjffitjjjLLL: fGGD
jjfjjLGDKWKGEfiiLLGDf ;GDDEDEDEEEEEEEEW###################WDDGfttittiitjfftjtjjLGLt :GGG

Image

Motherfucker.

:x
Image
Post Reply